Deze check maakt het mogelijk om een verklaring van Bureau Krediet Registratie (BKR), te scannen en uploaden, of om een BKR-verklaring aan te vragen bij BKR. De medewerker kan hiermee helderheid geven over zijn/haar financiële situatie en risico’s op ongewenst gedrag. Voor de aanvraag wordt gebruik gemaakt van de koppeling met het systeem van BKR. Na aanvraag van de BKR-verklaring neemt BKR deze in behandeling, en wordt het BKR-register geraadpleegd om een beslissing op de aanvraag te nemen. Na de ontvangst van de BKR-verklaring dient de medewerker deze te scannen en uploaden. Na akkoord van de medewerker wordt het KvK-uittreksel in het rapport opgenomen.