Deze check maakt het mogelijk om organisatie-specifieke formulieren door de medewerker te laten invullen en aanleveren. Hiervoor plaatst de organisatie de gewenste formulieren op het dashboard, waarna de medewerker de formulieren kan downloaden, (digitaal) invullen en uploaden. Na akkoord van de medewerker worden de formulieren in het rapport opgenomen.