Deze check maakt het mogelijk om gegevens uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK) te verkrijgen. De medewerker kan hiermee inzicht geven in de informatie over zijn/haar bedrijf en/of rechtspersoon. Deze informatie kan onder andere betrekking hebben op de naam en het adres, indien aanwezig telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres, internetadres, correspondentieadres, de gegevens van vestigingen, functionarissen en tekenbevoegden, de curator (bij een faillissement), het aantal medewerkers, inclusief eigenaar en meewerkende familieleden. Voor deze check wordt gebruik gemaakt van koppeling met het handelsregister van de KvK. Na akkoord van de medewerker wordt de informatie in het rapport opgenomen.