Deze check maakt het mogelijk om eigendoms- en/of hypotheekinformatie van de medewerker te ontvangen. De medewerker kan hiermee aantonen wat hij/zij aan onroerend goed in eigendom heeft en of er sprake is van een of meerdere hypotheken. De medewerker dient hiervoor de informatie aan te vragen bij het Kadaster en te uploaden. Voor de aanvraag wordt gebruik gemaakt van de koppeling met het systeem van het Kadaster. Na akkoord van de medewerker worden de gegevens van het Kadaster opgenomen in het rapport.