Met deze check kunt u de medewerker een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan laten vragen, via de koppeling met Dienst Justis. Deze aanvraag verloopt sneller en eenvoudiger dan de procedure via de gemeente. Met de VOG kan de medewerker aantonen of zijn/haar verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van de functie.