ONLINE EN REALTIME

Direct gegevens ophalen via ons screeningsplatform

Met het platform biedt PeopleXcheck een persoonlijk en overzichtelijk dashboard, waarop de medewerkers de checks online en realtime zelfstandig kunnen uitvoeren. De resultaten van de checks worden direct geladen in het platform, en kunnen door de medewerkers worden gecontroleerd.

ZO WERKT HET

Stap voor stap wat u en de medewerkers kunnen verwachten

Voor zowel werkgevers als medewerkers biedt PeopleXcheck toegang tot het gebruiksvriendelijke platform. Bekijk ons stappenplan om erachter te komen hoe het werkt.

1

De werkgever en PeopleXcheck sluiten een overeenkomst om medewerkers te screenen

PeopleXcheck
Werkgever
In de overeenkomst wordt vastgelegd van welke checks de werkgever gebruik maakt. Verder worden het aantal checks en de prijs hiervan vastgelegd.
Lees meer
2

De werkgever ontvangt inloggegevens voor het screeningsplatform

PeopleXcheck
Werkgever
Met de inloggegevens heeft de werkgever te allen tijde toegang tot het platform. Hierop worden de screenings aangevraagd en zijn de status en voortgang ervan te raadplegen.
Lees meer
3

De werkgever registreert medewerkers voor de screening en selecteert de checks

Werkgever
Hierbij heeft de werkgever de keuze om de medewerkers individueel of als batch te registreren. Bij een batch worden voor meerdere medewerkers dezelfde checks geselecteerd.
Lees meer
4

De medewerker ontvangt een uitnodiging voor de screening

Medewerker
Per e-mail wordt de medewerker uitgenodigd om deel te nemen aan de screening. Na het klikken op de link in de e-mail wordt de medewerker naar het platform geleid. Hier krijgt de medewerker uitleg over PeopleXcheck, en kan de medewerker wel/geen akkoord voor de screening geven.
Lees meer
5

De medewerker maakt een ID en een persoonlijk profiel aan

Medewerker
Wanneer de medewerker akkoord is gegaan met de screening maakt hij/zij een ID aan waarmee in het vervolg wordt ingelogd. Verder wordt er een persoonlijk profiel aangemaakt.
Lees meer
6

De medewerker voert de checks uit

Medewerker
Hierbij kan de medewerker per check aangeven of hij/zij akkoord gaat. Ook kan de medewerker de checks in willekeurige volgorde uitvoeren. De medewerker heeft na het afronden van een of meerdere checks de mogelijkheid om een tussentijds rapport voor de werkgever aan te maken.
Lees meer
7

De medewerker kan een cv aanmaken via Europass

Medewerker
Naast het uitvoeren van de checks beschikt de medewerker over de optie om snel en overzichtelijk een cv aan te maken met de online tool van Europass. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de website van Europass.
Lees meer
8

De medewerker wordt om akkoord gevraagd na het afronden van de checks

Medewerker
Nadat de medewerker de checks heeft uitgevoerd, kan de medewerker wel/geen akkoord geven voor het delen van de resultaten met de werkgever.
Lees meer
9

De werkgever kan het eindrapport downloaden

Werkgever
Wanneer de medewerker akkoord is gegaan met het delen van de resultaten wordt er een eindrapport ontwikkeld. De werkgever kan het rapport downloaden.
Lees meer
10

De screening is afgerond

Medewerker
PeopleXcheck
Werkgever
Nadat de werkgever het rapport heeft gedownload is er vier uur tijd om het rapport in te zien en op te slaan. Hierna worden alle gegevens van de medewerker verwijderd en zijn deze niet langer opvraagbaar. PeopleXcheck heeft op geen enkel moment van de screening inzage in de persoonlijke gegevens of screeningsresultaten van de medewerker.
Lees meer