UW ZORGEN UIT HANDEN NEMEN

Bevorderen van integriteit en beperken van risico’s

Als organisatie wilt u betrouwbare medewerkers selecteren en in dienst hebben. In ieder geval wilt u weten of zij de werkervaring niet hebben verzonnen of strafbare feiten hebben gepleegd. Door het screenen van medewerkers kunt u de integriteit van medewerkers vaststellen. Ook kunt de risico’s voor uw organisatie beperken. Door het overnemen van het screenen van medewerkers neemt PeopleXcheck u de zorgen hiervan uit handen. Aan het einde van de screening ontvangt u een kort en bondig rapport met de resultaten van de uitgevoerde checks, en kunt u een gedegen beslissing maken over een eventuele -duurzame- samenwerking.

SAMEN MET STRATEGISCHE PARTNERS

Unieke koppelingen met partijen als DUO, VOG-aanvraag.nl en Datachecker

Door nauwe samenwerking met diverse bedrijven en organisaties kunnen de checks online en real-time worden uitgevoerd. Dankzij de koppeling met het Diplomaregister van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) worden diplomagegevens direct vanuit het Diplomaregister opgehaald en geladen in het platform van PeopleXcheck. Hiernaast zorgen andere koppelingen o.a. voor een versnelde aanvraag van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), en kunnen paspoorten en identiteitsbewijzen binnen enkele seconden worden geverifieerd.