Bevorder integriteit, beperk risico’s

Voor werkgevers met externe en interne medewerkers

Wij vinden het belangrijk dat organisaties weten of hun medewerkers integer zijn, en of die medewerkers daadwerkelijk diploma’s bezitten en referenties kunnen afgeven. Om die reden bieden wij verschillende checks aan, waarmee de medewerkers op deze en andere aspecten gescreend kunnen worden. Het screenen is van toepassing op ingeleende/externe en interne medewerkers die werkzaam zijn in verschillende branches. Hierbij valt te denken aan medewerkers die omgaan met geld of goederen, of toegang hebben tot gevoelige informatie. Dit kan bijvoorbeeld bij (grote) organisaties als banken en verzekeraars, de uitzend- en detacheringsbranche en ZZP’ers. Voor sommige branches is het screenen van medewerkers zelfs verplicht. Uiteindelijk is integriteit een belangrijke kernwaarde voor iedere organisatie, en is het van belang om de integriteit van medewerkers vast te stellen. Hiermee kunnen risico’s worden beperkt. Om deze redenen is PeopleXcheck toegankelijk voor diverse organisaties die willen bijdragen aan hun integriteit, en belang hebben bij het screenen van externe en interne medewerkers. Door het aanbieden van diverse pakketten van checks en maatwerk ondersteunen wij hierin.